• Home
  • /
  • Tag Archives:  thành ngữ tiếng anh chỉ cảm xúc
Cụm từ chỉ cảm xúc trong tiếng Anh

Nằm lòng 11 cụm từ chỉ cảm xúc trong tiếng Anh ai cũng phải biết

Đừng dùng những tính từ “happy”, “sad”, “angry”… để mô tả cảm xúc nữa. 11 cụm từ chỉ cảm xúc trong tiếng Anh dưới đây không chỉ giúp bạn mở rộng vốn từ mà còn cho phép bạn diễn đạt nhiều cảm xúc khác nhau một cách chính xác và tự nhiên hơn.

TRUYỀN THÔNG NÓI GÌ VỀ EXPRESS ENGLISH

Call Now Button