• Home
  • /
  • Tag Archives:  đọc thông tin biểu đồ map
doc-thong-tin-bieu-do-map-ielts-writing-task-1

Làm gì khi bạn không thể đọc thông tin biểu đồ Map trong Writing Task 1 IELTS?

Không có việc gì tồi tệ hơn việc bạn phải đi lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Thậm chí là gặp được người để nhờ giúp đỡ nhưng lại không biết cách miêu tả vị trí mình đang đứng. Trong Writing Task 1 IELTS sẽ có dạng bài miêu tả đọc thông tin biểu…

TRUYỀN THÔNG NÓI GÌ VỀ EXPRESS ENGLISH

Call Now Button