• Home
  • /
  • Tag Archives:  Collocation

Sức mạnh của collocation trong IELTS Writing

Mỗi câu tiếng anh mà người bản ngữ sử dụng đều bắt nguồn từ sự kết nối cố định trong các từ ngữ. Mọi kỹ năng trong bài thi IELTS đều cần có sự xuất hiện với mật độ dày đặc các collocation. Khi đã hiểu rõ tầm quan trọng của collocation, bạn sẽ khai…

TRUYỀN THÔNG NÓI GÌ VỀ EXPRESS ENGLISH

Call Now Button