Nguyễn Hoài Hiền Châu – học viên xuất sắc 7.5 IELTS

Hiền Châu đăng kí học 3 tháng để du học Canada với target 6.0, kết quả đầu tiên bạn đặt được là 6.0, không band nào dưới 5.0. Tuy nhiên, bạn đã nổ lực học 1 tháng nữa với cô Sương để cải thiện điểm số và cuối cùng, bạn đạt 7.5 khi học thêm 1 tháng tiếp. Bạn là tấm gương cho các bạn học viên đang ôn tập tại lớp cô cũng như những đang luyện thi Ielts khi chứng mình được rằng, khi bạn học đúng phương pháp và rèn luyện đúng cách, kết quả sẽ hơn mong đợi của bạn.
Nhận xét của Hiền Châu sau khi học tại lớp cô Sương – Học Tiếng Anh Nhanh 

 
Link: https://www.facebook.com/KristenBuf/posts/1251129281705670
Bảng điểm 6.0-7.5 cách nhau 1 tháng của bạn Châu:
Bảng điểm 7.5

Bảng điểm 6.0

 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top