9 lỗi thường gặp khi viết email bằng tiếng Anh

Viết email bằng tiếng Anh để xin việc, để trao đổi công việc,… sao cho hiệu quả tuy không khó nhưng cần sự luyện tập nhiều. Với 9 lỗi thường gặp khi viết email bằng tiếng Anh dưới đây, bạn có thể tham khảo để tránh cũng như cải thiện kỹ năng cho mình.

1. Viết câu dài

Đây là lỗi phổ biến khi viết câu chúng ta thường mắc phải. Đó là khi bạn viết câu phức dài mà không có dấu câu. 

Cách sửa: Thêm dấu câu thích hợp như: dấu phẩy, dấu chấm phẩy,…

Vi dụ: 

“The flight has been delayed for 2 hrs so Mr Smith can’t be here on time his secretary will discuss with us about this project.

“The flight has been delayed for 2 hrs, so Mr Smith can’t be here on time. His secretary will discuss with us about this project.”

(Chuyến bay bị hoãn 2 tiếng rồi, vì vậy ông Smith không thể tới đây đúng giờ. Thư ký của ông ấy sẽ thảo luận với chúng ta về dự án này.)

2. Lặp từ không cần thiết

Việc lặp từ không cần thiết cũng là một lỗi rất phổ biến khi viết email. Hãy cùng tham khảo các ví dụ dưới đây:

“The project has been postponed for no reason, but we don’t know who decide to postpone this project.” (Dự án bị hoãn mà không có lí do gì, nhưng chúng tôi không biết ai quyết định trì hoãn dự án này nữa.)

Cách sửa:

“The project has been postponed for no reason, but we don’t know who decide to do that.”

3. Viết sai chính tả

Lỗi chính tả đôi khi vì ta quá vội, không kiểm tra lại. Điều này sẽ gây mất đi sự chuyên nghiệp trong những email được gửi đi. 

Cách sửa: Hãy bật chức năng kiểm tra chính tả có sẵn trong máy tính. Và luôn kiểm tra email kỹ trước khi nhấn gửi. 

4. Thiếu mạo từ “a”, “an” và “the”

Lỗi này xảy ra phần nhiều là do trong tiếng Việt không hề tồn tại mạo từ. Nhưng trong tiếng Anh, 3 mạo từ này rất quan trọng. Chúng được dùng khi bạn đang nói đến một danh từ xác định (“the”) hoặc không ác định (“a” và “an”).

Ví dụ:

“He is brand manager who works with us in this company.”

Cách sửa:

“He is the brand manager who works with us in this company.”

5. Dịch một cách máy móc

Mỗi ngôn ngữ đều có những nguyên tắc và cấu trúc ngữ pháp riêng biệt. Không có bất cứ ngôn ngữ nào giống nhau hoàn toàn. Vì thế, nếu cứ áp dụng kiểu ngữ pháp và dùng từ kiểu tiếng Việt vào văn bản tiếng Anh, cách viết của bạn sẽ trở nên cứng nhắc, không tự nhiên bởi bạn đã thể hiện cấu trúc ngữ pháp theo kiểu Việt Nam chứ không phải tiếng Anh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top