Lỗi dùng dấu câu trong Ielts Writing nhiều người mắc phải

Cách dùng dấu câu (punctuation) trong Writing là một tiêu chí quan trọng trong chấm điểm Grammar. Thế nhưng nhiều người xem nhẹ vấn đề này và vẫn còn mắc các lỗi dùng dấu câu trong Ielts Writing. Để khắc phục câu chuyện này điều duy nhất có thể làm là tự rèn luyện cách viết, chú ý đến dấu câu nhiều hơn. Sau đây là một vài lưu ý cho các bạn. 

Đọc thêm: 

Lỗi dùng dấu câu trong Ielts Writing

Một lỗi nhiều bạn hay mắc đó là việc dùng dấu phẩy ở những câu có 2 mệnh đề. Quy tắc như sau: Khi có những từ while, whereas ở đầu câu hoặc cuối câu, luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề. Khi có những từ and, but, so ở giữa câu, luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề. Khi có những từ since, as, because ở đầu câu, luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề. 

Đặc biệt sử dụng dấu câu sai nhiều nhất là dấu phẩy. Thông thường nhiều người vẫn nghĩ câu dài thì nên phẩy, hoặc hết ý trong câu phải phẩy. Theo quy tắc, ta chỉ sử dụng dấu phẩy trong câu ghép hoặc sử dụng phép liệt kê. Khi liệt kê từ ba thứ trở lên, bạn phải đảm bảo mình liệt kê theo đúng quy tắc của parallel structure. Theo đó, bạn chỉ được phép liệt kê toàn bộ hoặc là danh từ hoặc là tính từ,… và trước cái cuối cùng phải có từ “and” và dấu phẩy. 

Lỗi dùng dấu câu trong Ielts Writing

Lỗi dùng dấu câu trong Ielts Writing

Ví dụ cách dùng dấu câu trong Ielts Writing

Những câu viết sai:

  • Exhaust fumes contain carbon dioxide, it make air pollution, greenhouse effect and cause acid rains is a reason for land pollution.
  • There are some causes leading to this problem and some feasible solutions should be taken to prevent this problem.
  • The number of car users in the UK increased to 30 million while the figure for the US decreased to 20 million.
  • Since many people move to cities there are likely to be problems such as traffic congestion or pollution.

Viết đúng phải là:

  • Exhaust fumes contain carbon dioxide; it makes air pollution and greenhouse effect. Furthermore, CO2 can causes acid rains that is a reason for land pollution.
  • There are some causes leading to this problem, and some feasible solutions should be taken to prevent this problem.
  • The number of car users in the UK increased to 30 million, while the figure for the US decreased to 20 million.
  • Since many people move to cities, there are likely to be problems such as traffic congestion or pollution.

Hoctienganhnhanh.net ( Ví dụ: Internet)

Leave a Reply

Call Now Button