LÊ NGỌC THẢO VY ĐẠT IELTS 6.5 TRONG 6 TUẦN

Bạn Lê Ngọc Thảo Vy đã xuất sắc đạt số điểm Overall 6.5 với số điểm Reading 7.0

Bạn có xuất phát điểm tương đối tốt, siêng năng và thực hành bài thi theo chương trình cô Sương đưa ra đã giúp bạn có số điểm như mong muốn, và thực hiện ước mơ Du Học của mình. 

Bảng điểm của Vy:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top