Hồng Trang đạt IELTS 5.5

Xuất phát điểm của bạn từ số 0, nhưng bạn đã cố gắng nổ lực học theo chương trình cô Sương hướng dẫn.
Giai đoạn 1: học phát âm + từ vựng cơ bản 
Giai đoạn 2: Xây dựng kĩ năng theo từng chiến thuật
Giai đoạn 3: Thực hành bài thi với thời gian
Sau chương trình học bạn từ 0 và đạt 5.5 trong 4 tháng học, mọi nổ lực từ người học và người dạy đã được trả công xứng đáng.
Hy vọng Hồng Trang thực hiện ước mơ du học của mình thành công hơn nữa, em nhé!
Bảng điểm 5.5, không band nào dưới 5.0 

Nhận xét của Trang về lớp học: 
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1069952393213580&id=100005964876006

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top