• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Các chủ đề thường gặp trong bài thi nói PHẦN 1 của IELTS

Các chủ đề thường gặp trong bài thi nói PHẦN 1 của IELTS

Dưới đây là những chủ đề thường gặp trong phần 1 IELTS. đề. Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao những chủ đề này thường được chọn không? Chính bởi vì mật độ dày đặc của chúng xuất hiện qua các năm mà chúng được đặt “chiễm chệ” trên rất nhiều trang sách. Nếu như biết đến nhóm các chủ đề thường gặp này, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn về từ vựng, ngữ pháp và có ý tưởng với nó. Cùng xem qua đó là những chủ đề gì nhé!

Xem thêm:

Các chủ đề thường gặp trong bài thi nói PHẦN 1 của IELTS

TOPIC 1 : WHERE YOU LIVE

chu-de-thuong-gap-trong-bai-thi-noi-phan-1-cua-ielts-5

Chủ đề thường gặp trong phần 1 IELTS

Do you like your hometown? Why or why not? -Bạn có yêu quê không? Tại sao?
What do you like about your hometown? –
Bạn thích điều gì ở quê nhà?
Is there anything you don’t like about it?
-Có điều gì bạn không thích về nó không?
Does anyone famous come from your hometown? –
Có ai nổi tiếng đến từ quê hương của bạn?
Does your hometown have any festivals?
-Quê hương của bạn có lễ hội nào không?
Has your hometown changed a lot since you were a child?
-Quê hương của bạn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bạn còn nhỏ?
What are some things in your hometown that are part of history? -Một số điều ở quê hương của bạn là một phần của lịch sử?
W
hat is the best season in your hometown? Mùa đẹp nhất ở quê hương của bạn là gì?
What are the main attractions in your hometown? – 
Các điểm thu hút chính ở quê hương của bạn là gì?
What would you like to change about your hometown? – Bạn muốn thay đổi gì về quê hương?

TOPIC 2 : WHAT YOU DO – YOUR JOB

chu-de-thuong-gap-trong-bai-thi-noi-phan-1-cua-ielts-4

Chủ đề thường gặp trong phần 1 IELTS

Tell me about your current job?– Hãy cho tôi biết về công việc hiện tại của bạn?
What is your job? What do you do? – Bạn làm nghề gì? 
What are your working hours? – Giờ làm việc của bạn là gì?
What do you like about your job? -Bạn thích điều gì về công việc của bạn?
How long have you been doing this job? – Bạn làm công việc này bao lâu rồi
Is there anything you don’t like about your job? – Có điều gì bạn không thích về công việc của bạn không?
What do you find difficult about working there? – Bạn cảm thấy khó khăn gì khi làm việc ở đó?
What kind of jobs are you good at? -Những loại công việc mà bạn giỏi?
Have you ever had any serious problems at work? – Bạn đã bao giờ có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng trong công việc?
Would you like to do the same job as your mother or your father? – Bạn có muốn làm công việc tương tự như mẹ hoặc cha của bạn?

TOPIC 3: WHAT YOU DO – YOUR STUDIES

chu-de-thuong-gap-trong-bai-thi-noi-phan-1-cua-ielts-3

Chủ đề thường gặp trong phần 1 IELTS

What are you studying? – Bạn đang học gì vậy?
Where are you studying? – 
Bạn đang học ở đâu?
Why did you choose this school/ university? – 
Tại sao bạn chọn trường / trường đại học này?
What is your major?/ What is your field of study? – 
Chuyên ngành của bạn là gì? / Ngành học của bạn là gì?
What do you like about your studies? – 
Bạn thích gì về việc học của bạn?
What do you find difficult about your field of study? –
 Bạn cảm thấy khó khăn gì về lĩnh vực học tập của mình?
Do you prefer to study alone or with others? Why? – 
Bạn thích học một mình hay với người khác? Tại sao?
What would you like to do in the future (after graduation)? – 
Bạn muốn làm gì trong tương lai (sau khi tốt nghiệp)?
Can you tell me about the education system in your country? – 
Bạn có thể cho tôi biết về hệ thống giáo dục ở nước bạn?

TOPIC 4: HOBBIES / FREE-TIME ACTIVITIES

chu-de-thuong-gap-trong-bai-thi-noi-phan-1-cua-ielts

Do you have any hobbies? – Bạn có sở thích nào không?
How much time do you spend on your hobbies? – 
Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
What do you like doing in your spare time? – 
Bạn dành bao nhiêu thời gian cho sở thích của mình?
Is it harmful to spend too much time on a hobby? – 
Có hại khi dành quá nhiều thời gian cho một sở thích?
Are there any activities that you hate? And why? – 
Có hoạt động nào mà bạn ghét không? Và tại sao?
What do teenagers like doing in your country? –
Ở nước bạn, thanh thiếu niên thích làm gì?
Are there any new hobbies that you would like to take up? – 
Có bất kỳ sở thích mới mà bạn muốn theo đuổi?


Leave a Reply

Call Now Button