Tổng hợp 30 cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh

Các cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh là phần kiến thức cực kì quan trọng đối với người học tiếng anh nhất là trong văn viết trong các kì thi. Expressenglish sẽ tổng hợp giúp bạn các cấu trúc hay sử dụng dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé.

Tổng hợp các cấu trúc đặc biệt

 

Tổng hợp các cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh

Contents hide
2 2. Tổng hợp 30 cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh mà bạn cần biết.

1. Tại sao nên học các cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh?

Mẫu câu và ngữ pháp là nền tảng quan trọng trong quá trình học tiếng anh giúp diễn đạt lời nói và thông điệp một cách chính xác, giúp người nghe hiểu được ý nghĩa lời mình nói.

Trong một cuộc tranh luận, nếu nói đúng cấu trúc câu sẽ khiến đối phương không phải suy đoán đối phương đang muốn nói gì mà cũng giúp mình có lối diễn đạt lưu loát và tự nhiên hơn, dễ gây được ấn tượng với người đối diện. 

Cần học cấu trúc ngữ pháp khi học ngoại ngữ

Học một ngôn ngữ mới, hãy bắt tay học các cấu trúc câu ngữ pháp ngay từ đầu

Vậy nên khi bắt tay vào học một ngôn ngữ mới, hãy bắt tay với việc học ngữ pháp và các cấu trúc câu đúng ngay từ đâu. Mình sẽ học chậm nhưng về sau kiến thức ngữ pháp nắm chắc thì việc học sau này sẽ rất nhanh. 

2. Tổng hợp 30 cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh mà bạn cần biết. 

2.1 So sánh hơn 

Cấu trúc so sánh sử dụng khi bạn muốn so sánh các đặc điểm, tính chất giữa 2 chủ điểm 

So sánh hơn với tính từ / trạng từ ngắn (1 âm tiết) 

S+V+adj/adv + er than

Eg: Her hair is shorter than her sister. 

Today is hotter than yesterday. 

So sánh hơn với tính từ/ trạng từ dài (2 âm tiết trở lên) 

S+ V + more + adj/ adv + than 

Eg: Henry is more intelligent than his brother.

My mom drives more carefully than I do. 

2.2 So sánh bằng 

Sử dụng so sánh bằng khi chúng ta muốn so sánh chủ thể này bằng chủ thể kia.

So sánh bằng với tính từ / trạng từ . 

S+V + as + adj/adv + as…

Eg: She is as tall as I am 

So sánh bằng với danh từ 

S+V + the same Noun + as

Eg: He is the same height as Kate. 

2.3 So sánh hơn nhất 

Cấu trúc so sánh hơn nhất

Cấu trúc so sánh hơn nhất

Sử dụng so sánh hơn nhất khi muốn so sánh chủ thể này hơn các chủ thể khác. 

So sánh hơn nhất với tính từ/ trạng từ ngắn (1 âm tiết) 

S+ V + the + adj/adv + est

Eg: Kathy is the youngest person in her office. 

So sánh hơn nhất với tính từ/ Trạng từ dài ( từ 2 âm tiết) 

S+ V + the most + adj/ adv

Eg: She is the most intelligent person I’ve met. 

2.4 Các dạng so sánh đặc biệt 

So sánh gấp bội ( gấp nhiều lần) 

Khi sử dụng so sánh gấp bội mình phải xác định được danh từ đếm được hay không đếm được để sử dụng giữa much hay many. 

S+ V + bội số + as+ much/ many/adj/adv + N + as + N 

Eg:

2.5 So sánh kép ( càng- càng ) 

The + so sánh hơn + S + V + the + so sánh hơn + S + V 

Eg: The more careful you are, the less mistakes you make. 

2.6 S+V + not only….+ but also.. : Không những … mà còn …

Eg: He is not only intelligent but also handsome. 

2.7 It is so … that.. Nó quá… đến nỗi

Eg : It is so beautiful that I bought it immediately.

2.8 How about…? thì sao? 

Eg: How about we go shopping? 

2.9 How come… tại sao ? 

Eg: How come is your husband so angry? 

2.10 How do you like..? Bạn muốn thế nào? 

Eg: How do you like your new hair? 

2.11 How do it take to ..? Mất bao lâu để.. 

Eg: How do I take the bus from the hospital to my house? 

2.12 I have no idea.. Tôi k biết là…

Eg: I have no idea he has a girlfriend. 

2.13 I have got to .. Tôi phải ….

Eg: I have got to go home before 7 pm. 

2.14 Just as soon do something as something: vừa muốn.. vừa muốn…

Eg: It’s just as soon to buy clothes as buy shoes. 

2.15 No sooner… than…: Vừa mới.. thì..

Eg: No sooner had they started their walk than it started to rain.

2.16 It is not so much B as A: nó không giống B mà là A 

Eg: It was not a discussion as an argument.

2.17 Unless .. Trừ khi… 

Eg: Unless you study, you’ll fail the exam. (Bạn sẽ thi trượt, trừ khi bạn học bài)

Lưu ý : nên dịch câu mệnh đề chính trước, rồi mới dịch câu chứa Unless.

2.18 It’s time for someone to do something : đã đến lúc ai đó phải làm gì… 

Eg: It’s time for me to change myself. 

2.19 To prevent/ stop + someone/ something from + Ving . Ngăn cản ai đó hoặc điều gì đó xảy ra

Eg: Covid 19 prevented us from going out for 2 years.

2.20 to be/ get used to + V-ing : đang quen làm gì với thứ gì đó.. 

Eg: I got used to  getting up early in the morning.

2.21 S + V + such (a/an)+ adj+ N that S + V: Quá đến nỗi mà….

Eg: This is such difficult homework that it took me much time to finish it. (Bài tập về nhà khó đến nỗi mà tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nó )

2.22 S + V + Adj/adv +enough (for someone) to do something: đủ cho ai đó làm gì.

Eg: You are intelligent enough to teach me English. 

2.23 would like to do something: muốn làm gì đó … 

Eg: I would like to do something that makes a difference. (Tôi muốn làm gì đó tạo nên sự khác biệt)

2.24 to be / get tired of + N/v ing: mệt mỏi về…  

Eg: I get tired of doing too much housework everyday. (Tôi quá mệt mỏi vì ngày nào cũng phải làm quá nhiều việc nhà).

2.25 had better + V: nên làm gì. Mang tính chất hơn “Should” nhằm bày tỏ điều gì đó nên làm nếu không sẽ có kết quả không như ý.

Eg: You had better go to school now. It is too late. (Bạn nên đến trường ngay bây giờ, nó quá trễ rồi)

2.26 to waste time/ money/energy + (on) +V-ing: tốn thời gian/ tiền/ năng lượng để làm gì…

Eg: You shouldn’t waste time playing games.( Bạn đừng nên tốn thời gian chơi điện tử)

2.27 to spend + amount of time/ money on something.. ( Người nào đó dành thời gian vào việc gì)

Eg: I spend 3 hours a day learning English. 

2.28 It is more of A than B : Nó giống A hơn là B.

Eg: It is more of an argument than a discussion. 

2.29 to waste time/money/energy +N : Ai đó lãng phí thời gian vào việc gì

Eg: You don’t waste time on small talk. (Bạn đừng nên lãng phí thời gian vào những chuyện phiếm)

2.30 It’s time for someone +to do something. Đã đến lúc ai đó phải làm gì

Eg: It’s time for me to take a shower.

Trên đây Expressenglish đã tổng hợp 30 cấu trúc đặc biệt trong tiếng anh hay sử dụng nhất hy vọng bạn có thể nắm chắc các cấu trúc này để thực hành tốt nhé. Chúc bạn học tốt.

Bài viết liên quan:

Những trang blog học tiếng anh nâng cao trình độ dành cho bạn

Các mẫu câu tiếng Anh đặt hàng online ai cũng nên biết

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Cô Sương – SĐT: 0963 10 9998

Scroll to Top