• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • 10 cách biểu đạt ý bắt đầu bằng cấu trúc As… as

10 cách biểu đạt ý bắt đầu bằng cấu trúc As… as

Cấu trúc As… as đã rất phổ biến trong giao tiếp hằng ngày. Hôm nay, sao bạn không bỏ túi cho mình một vài câu thành ngữ theo cấu trúc dễ học, dễ nhớ để diễn đạt tốt hơn, rành mạch hơn? 

1. As free as a bird

As free as a bird

As free as a bird

Tự do tự tại

Ví dụ:

I used to feel as free as a bird when I was younger.

(Tôi từng cảm thấy tự do tự tại khi còn trẻ.)


Xem thêm: 9 cụm từ và cách biểu đạt thường dùng sai trong tiếng Anh


2. As hard as nails

Khắt khe, lạnh như tiền – rắn như đanh

Ví dụ:

He’s as hard as nails with his staff.

(Cô ta rất lạnh lùng và khắt khe với nhân viên.)

3. Cấu trúc As… as: As good as done

As good as done

As good as done

Sắp hoàn thành

Ví dụ:

We’re almost ready to begin. The cake is as good as done.

(Chúng ta gần như sẵn sàng rồi. Chiếc bánh đã sắp hoàn thành.)

4. As hungry as a bear

Đói meo

Ví dụ:

Do you have a sandwich? I’m as hungry as a bear.

(Bạn có bánh sandwich không? Tôi đang đói meo đây này.)

5. Cấu trúc As… as: As happy as a clam

As happy as a clam

As happy as a clam

Vui như Tết, vô cùng hoan hỉ, vui vẻ

Ví dụ:

She seemed as happy as a clam yesterday.

(Ngày hôm qua, trông cô ấy vui như Tết.)

6. As innocent as a lamb

Ngây thơ, hiền như bụt

Ví dụ:

There’s no way she could have done that. She’s as innocent as a lamb.

(Không thể nào cô ấy là người làm ra chuyện đó. Cô ta hiền như bụt.)

7. Cấu trúc As… as: As mad as a hatter

As mad as a hatter

As mad as a hatter

Kẻ điên rồ

Ví dụ:

Don’t believe anything he says. He’s as mad as a hatter.

(Đừng tin vào bất kì điều gì cô ta nói, cô ấy là kẻ điên rồ.)

8. As old as the hills

Xưa như trái đất, già cỗi

Ví dụ:

That car is as old as the hills.

(Cái xe đó cũ lắm rồi.)

9. As plain as day

As plain as day

As plain as day

Rõ như ban ngày

Ví dụ:

What you need to do is as plain as day.

(Những điều bạn cần biết đã rõ như ban ngày rồi.)

10. As soon as possible

Càng sớm càng tốt

Ví dụ:

Could you reply to my request as soon as possible?

(Bạn có thể hồi đáp yêu cầu của tôi càng sớm càng tốt không?)

Nguồn tham khảo: wallstreetenglish

Leave a Reply

Call Now Button